Healing movements with Alper and Ernesto

— Please scroll down for English —


Şifalı Hareketler / Healing Movements Sizleri Ernesto ve Alper ile rahatlatan, oyuncu ve birleştiren bu çalışmaya davet ediyoruz. İki eğitmenin ustalık alanlarını birbirinin içinde eriterek oluşturduğu bu çalışmada -Intelligent Movement (Hareketin Zekası)-Meditative ve Creative Movement (Meditatif ve Yaratıcı Hareket )-Intuitive Touch (Sezgisel Dokunuş) -Evrensel Barış Dansları bilgilerini paylaşacaklar.

Tüm bu uygulanacak pratiklerle beraber katılımcılar hareketin iyileştirici yönlerini keşfedip, hatırlayarak deneyimleyeceklerdir.
Intelligent Movement rafine edilmiş dikkat ve farkındalıkla yapılan hareketlerin zihinsel, duygusal ve fiziksel vücut sağlığını iyileştirdiği bir beden farkındalık tekniğidir. Uygulayanın hareket etme biçimindeki tekrar eden alışkanlık ve kalıplarını çok küçük, hassas ve acı vermeyen hareketlerle çalışarak farkına varmasını sağlayan bu teknik aynı zamanda yeni şekillerde hareket etme ve hissedebilme potansiyeli oluşturarak uygulayıcının hareket kapasitesinde daha etkili ve bireysel olarak daha tamamlanmış olmasını sağlar.


Creative Movement dinleme, ayırt etme, netleştirme ve anlama kabiliyetimizi geliştiren bir tekniktir. Spontan olarak ortaya çıkan ilk yaratıcı dürtüden hareketle başlayarak çemberin tamamlanışına kadar giden içimizdeki çok katmanlı olan yeni duyusal deneyim, hayal etme becerisi ve düşünme biçimini uyandırır.
İnsan bedeni; organizmanın her bölümünün kendi nitelikleriyle meydana getirdiği, sürekli nabız gibi atan yaşayan bir varoluştur. Her bedenin biricik olan bir hareket etme biçimi vardır.


Evrensel Barış Dansları hareketli bir ruhsal pratiktir. Dünya üzerindeki farklı gelenek ve inanışların kutsal anlatım tarzının çizildiği, kutsal kitap ve şiirlerden alıntıların yön verdiği ilahilerle harmanlanmış danslar temelini oluşturur. Canlı müzik eşliğindegerçeklestirilen ve birlik, barış ve bütünleşmeyi çağırıştıran temel hareketlerle gerçekleştirilir. Evrensel Barış aracılığıyla gerçek doğamızdan tattığımız bu alan kişinin ruhsal dönüşümünde derin bir rol oynamaya aracı olabilir.

Hareket Yönlendiricileri Hakkında

Ernesto Cortes müzisyen ve sertifikalı Intelligent Movement uygulatıcısıdır. Kendi sınıflarında müzik, beden-zihin farkındalığı ve ruhsal bütünleşme ilkelerini bir araya getirmeyi amaçlar. Evrensel Barış Dansları sertifikalı yönlendiricisidir ve Amerika, Kolombia, Ekvator, Fransa, İran ve Türkiye`de dans çemberleri yönetmiştir. Amerika kıtasının değişik şehirlerinde 12 yıl boyunca beden-zihin teknikleri ve ruhsal pratiklerüzerine tercüman olarak çalışmıştır. Meksika’da doğmuş ve şimdiye kadar Kolombiya’da yaşamıştır.
www.ernestocortes.com

Alper Akçay performans sanatçısı, ayinsel dansçı, beden terapisti ve eğitmendir. Son yıllarda gelenekselden çağdaş yaklaşımlara yurtiçi ve dışında diger sanatçılarla işbirlikteliği yapmakta ve kendi sanatsal projelerini gerçekleştirmektedir. Özsel Sema dönüş performanslarında uygulayıcısı olduğu Sufi-Bektaşi gelenek ve ayinlerinden ilham almaktadır. Anadolu, Orta Asya ve Orta Doğu ayinsel dansları, Yaratıcı ve Özsel hareket üzerine eğitimler vermektedir.Sezgisel Beden terapistidir. Bu yıl Orta Doğu-Türkiye Evrensel Barış Dansları yönlendiricisi olmuştur. Unesco CID Dans Konseyi üyesidir.İstanbul doğumludur ve Fethiye’de yaşamaktadır. Daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.alperakcay.com

Bu çalışmanın amacı beden-zihin-ruh bağlantısını ele alan farklı pratikleri bir araya getirerek bedeni algılama ve hissetme,hareket ve duygular arasında bir köprü oluşturmak ve Evrensel Barış Dansları aracılığıyla barışı bedenlendirmektir. Bu şekilde katılımcılar eşzamanlı bir şekilde beden-zihin katmanları içinde işleyen uyum, empati ve senkronu deneyimleyeceklerdir.

Çalışmaya katılan kişilere Hareketin Zekası çalışmasına ait bir adet ders videosu ve Evrensel Barış Danslarından bir kaç tanesine ait müziklerinin olduğu özel sayfaya ulaşım kodu verilecektir.

PROGRAM2 Haziran13.00-17.00
ÜCRET4 saatlik atölye: 150₺Hara Yoga üyelerine ve daha önce atölyeye katılmış olanlar için: 120₺
KAYITbalat@harayoga.com | 0542 553 43 93

— ENGLISH —

HEALİNG MOVEMENTS WİTH ERNESTO & ALPER02.06.2019 SUNDAY 13.00-17.00Hara Yoga Vedanta Center, Balat

We are inviting you to a relaxing, playful and connected workshop with Ernesto & Alper. They will share sessions of Intelligent Movement, Meditative and Creative Movement, Intuitive Touch and Dances of Universal Peace. Through the combination of these practices, participants will discover and experience the healing aspects of movement.
Intelligent Movement is a body awareness technique that enhances the mental, emotional and physical wellbeing through a process of refined attention and conscious movement. It works with small, gentle and painless movements that allow the person to be aware of their own habits and patterns of movement, and that open the possibility of developing new ways of doing and sensing, to be more efficient in their actions and more integrated as a person.

Creative Movement develops the ability of listening, differentiating, clarifying and understanding. It reawakens in us a multiplicity of new sensory experiences, imagination, and thought, going from the first spontaneous creative impulse to the conclusion of the cycle. The human body, as a living entity, is constantly pulsating, every part of our organism has a characteristic way of doing it. Everybody has his/her own unique way of movement.

The Dances of Universal Peace are a spiritual practice in motion. Drawing on the sacred phrases, scripture, and poetry of the many spiritual traditions of the Earth, the Dances blend chant, live music and evocative movement into a living experience of unity, peace and integration. This taste of our true nature – as Universal Peace – opens to the possibility of a deep spiritual revolution within the person.

About the facilitators:

Ernesto Cortés is a musician and a certified Intelligent Movement practitioner. In his classes, he aims to bring together elements of music, body-mind awareness, and spiritual integration. He is a certified leader of the Dances of Universal Peace movement and has led circles of dances in the USA, Colombia, Ecuador, France, Iran and Turkey. Ernesto has worked as a translator of body-mind techniques and spiritual practices for more than 12 years in different countries of the American continent. He was born in Mexico and until recently, he lived in Colombia.
www.ernestocortes.com

Alper Akçay is a performing artist, ritual dancer, body therapist and instructor. In recent years, he has been collaborating, creating his own visual and performance projects all around the world and in Turkey as well, integrating traditional and contemporary approaches. He has been greatly inspired by Sufi and Bektashi sacred rituals and dance movement traditions in his authentic whirling performances. He has been giving workshop on Anatolian-Middle Eastern-Central Asian Sacred Ritual Dances, Creative and Authentic Movement. He is a intuitive body therapist and practitioner. Recently he was initiated as a dance leader of the Dances of Universal Peace movement of Turkey.He is member of CID Unesco. He was born in İstanbul and recently he moved to Fethiye. For more information please visit
www.alperakcay.com

The aim of this workshop is to bring together different practices that address the body-mind-spirit connection and to experience a process of embodying peace, building a bridge between perception and sensation of the body, the movement and the emotions. This way, the participants will experience harmony, empathy and synchronicity interacting simultaneously in profound body-mind layers.

This workshop will have a cost of 150 TL per person. There’s a discount price of 120 TL for members of Hara Yoga Vedanta Center and participant of previous workshops with Alper and Ernesto. The event will be conducted in English and Turkish.

After the workshop, participants will have access to an exclusive web page with a video class of Intelligent Movement as well as some videos and music of the Dances of Universal Peace.

Hara Yoga Vedanta Center, BalatSunday, June 2nd, 201913:00-17:00
Ernesto & Alper
Registration balat@harayoga.com 0542 553 43 93