From the automatic to the conscious

A workshop for teachers, trainers and facilitators of body-mind techniques
Otomatik Olandan Farkındalığa Geçiş: Öğretmenler, eğitmenler ve beden-zihin teknikleri kolaylaştırıcıları için bir workshop

This workshop is a two-day experience for those who want to improve the way they teach their classes and lead their trainings, expanding their ability to guide their sessions, developing a higher sense of self-awareness, and discovering new ways of connecting theoretical principles of anatomy to the practicalities of a class, whether it is a demanding training session for high-level athletes or a cozy private class of body-mind centering techniques.

Bu workshop eğitim yöntemlerini ve seanslarını yönetme kapasitelerini genişletmek ve daha derin bir öz-farkındalık isteyenler için sunulan iki günlük bir tecrübedir. Yüksek seviye atletler için bir idman seansından beden-zihin merkezleme teknikleriyle özel ve samimi bir şekilde gerçekleşen derslere kadar çeşitli derslerin pratik yönlerini teorik anatomi prensipleriyle buluşturmak için yeni yolların keşfedilmesini sağlar.

Who is invited to this workshop? | Bu atölyeye kim davetli?

Practitioners of Yoga, Pilates, Fitness, as well as high-performance sports trainers will acquire tools to improve their teaching skills and will have the opportunity to experience awareness of their own bodies with the unique perspective of Intelligent Movement®, a somatic education method that uses directed attention and a deep understanding of the relationship between functional anatomy and movement intention to improve the way a person uses their body for any action.

Yoga, Pilates ve Fitness uygulayıcılarının yanı sıra yüksek performans eğitmenleri de eğitmenlik becerilerini geliştirecek araçları edinir ve Intelligent Movement®’ın kendine özgü yaklaşımıyla bedenlerine dair farkındalığı tecrübe etme şansına sahip olur. Intelligent Movement® somatik bir eğitim metodudur ve  işlevsel anatomi ve niyet odaklı hareket arasındaki ilişki hakkında derin bir anlayış ve yönlendirilmiş dikkat unsurunu kullanır. Bu sayede bir kişinin herhangi bir eylem için bedenini kullanma şeklini geliştirir.

Reserve your spot today!  |  Bugün yerini rezerve etmelisin!

Along this 8-hour workshop, participants will receive 6 classes of Intelligent Movement® especially designed for these purposes and will engage in experiences of group dynamics as well as self-exploratory exercises to reflect on their own body awareness and improve their group management skills. 

The topics addressed in this workshop are:

 • Amplifying the peripheral vision in the context of a group class.
 • Bringing your attention to different points – and people – without reducing the quality of your alertness.
 • What is in a movement? De-constructing habitual patterns of action and becoming aware of our habits.
 • Skeletal awareness and skeletal action versus muscular effort.
 • Body-mind centering using conscious movement as the vehicle for self-discovery.

The workshop will be taught in English with simultaneous translation to Turkish. Participants will receive a diploma of participation and audio recordings of the Intelligent Movement lessons of the workshop.

Bu 8 saatlik workshop boyunca, katılımcılar 6 adet Intelligent Movement® dersi alır. Bu derslerde özellikle grup dinamiği tecrübeleri ve beden farkındalıkları üzerine kişisel keşif egzersizleri ile çalışılır ve böylece grup yönetimi konusunda beceriler geliştirilir.

 

Workshop’ta ele alınan konular şunlardır:

 • Grup dersleri bağlamında periferik (çevresel) vizyonu derinleştirmek
 • Dikkatinizin niteliğini azaltmadan farklı noktalara ve insanlara odaklanabilmek
 • Bir harekette neler vardır? Eylemlerdeki alışkanlık kalıplarını sökerek bu alışkanlıkların farkına varmak. 
 • İskelet farkındalığı ve eylemine karşı kas kuvvetini keşfetmek
 • Öz-keşif aracı olarak bilinçli hareketi beden-zihin merkezlenmesi için kullanmak

Bu workshop İngilizce yürütülecek ve eş zamanlı Türkçe çeviri yapılacaktır. Katılımcılara eğitimin sonunda katılım diploması ve aynı zamanda  Intelligent Movement® workshop’unun ses kayıtları verilecektir.

About Intelligent Movement®

Intelligent Movement® (Movimiento Inteligente®) is a body awareness technique that enhances the mental, emotional and physical wellbeing through a process of refined attention and conscious movement. It works with small, gentle and painless movements that allow the person to be aware of their own habits and patterns of movement, and that open the possibility of developing new ways of doing and sensing, to be more efficient in their actions and more integrated as a person.

Intelligent Movement® was developed by Uruguayan engineer Lea Kaufman, a renown author and leading expert in the field of somatics and wellness in the Spanish-speaking world. Currently, there are certified practitioners of Intelligent Movement® in 12 countries of the Americas and Europe.

</p> <h6>Intelligent Movement nedir?</h6> <p>

Intelligent Movement® Hakkında

Intelligent Movement® (Movimiento Inteligente®) arıtılmış dikkat ve farkındalıkla yapılan hareketlerin zihinsel, duygusal ve fiziksel vücut sağlığını iyileştirdiği bir beden farkındalık tekniğidir. Uygulayanın hareket etme biçimindeki tekrar eden alışkanlık kalıplarını çok küçük, hassas ve acı vermeyen hareketlerle çalışarak farkına varmasını sağlayan bu teknik aynı zamanda yeni şekillerde hareket etme ve hissedebilme potansiyeli oluşturarak uygulayıcının hareket kapasitesinde daha etkili ve bireysel olarak daha tamamlanmış olmasını sağlar.

Intelligent Movement® Uruguaylı mühendis Lea Kaufman tarafından geliştirilmiştir ve dünyanın İspanyolca konuşulan bölgelerindeki somatik ve sağlık alanının önde gelen uzmanı ve tanınmış bir yazardır. Halihazırda Amerika ve Avrupa’da olmak üzere 12 ülkede sertifikalı Intelligent Movement® uygulayıcıları bulunmaktadır.

About the teacher  |  Eğitmen Hakkında

Ernesto Cortés müzisyen ve sertifikalı Intelligent Movement® uygulatıcısıdır. Kendi sınıflarında müzik, beden-zihin farkındalığı ve ruhsal bütünleşme ilkelerini bir araya getirmeyi amaçlar. Evrensel Barış Dansları sertifikalı yönlendiricisidir ve Amerika, Kolombiya, Ekvator, Fransa ve Türkiye`de dans çemberleri yönetmiştir. Amerika kıtasının değişik şehirlerinde 12 yıl boyunca beden-zihin teknikleri ve ruhsal pratikler üzerine tercüman olarak çalışmıştır. Meksika’da doğmuş ve Kolombiya’da yaşamıştır. Türkiye’deki ilk Intelligent Movement® eğitmenidir.

Ernesto Cortés is a musician and a certified Intelligent Movement® practitioner. In his classes, he aims to bring together elements of body-mind awareness, artistic self-discovery and spiritual integration. He is a certified leader of the Dances of Universal Peace movement and has led circles of dances and given workshops of Intelligent Movement® in the USA, Colombia, Ecuador, France and Turkey. Ernesto has also worked as a translator of Feldenkrais, Mindfulness and other body-mind techniques as well as spiritual practices for more than 12 years in different countries of the American continent. He was born in Mexico and until recently, he lived in Colombia. He is the first teacher of Intelligent Movement® in Turkey.

ernesto beatitude
General Information  |  Genel bilgi

Dates, hours and place | Tarih, saat ve yer

Saturday 15 and Sunday 16 of December  |  15 Aralık Cumartesi ve 16 Aralık Pazar

10:00 am – 2:00 pm

The Pilates Lab by Isabela Tafur, Fenerbahçe, Istanbul.

Cost of participation | Katılım Ücreti

The cost of the workshop is ₺1000. You can reserve your spot with a ₺100 payment (non-refundable). The workshop is designed for only 10 participants so we suggest that you book early. There will be a waiting list that will be sorted out on Thursday 13th of December.

Atölye katılım ücreti 1000. ₺100 depozito karşılığında yerinizi ayırtabilirsiniz. Atölye sadece 10 kişi için tasarlanmıştır, erken rezervasyon yapmanızı tavsiye ederiz. Bekleme listesi oluşturulacaktır. Yer açılması durumunda 13 Aralık 2018 tarihinde bekleme listesinden alınacaklara haber verilecektir.

Contact and reservations

Isabela Tafur. Türkce, English.  542 408 6181 (whatsapp). Facebook. Instagram.

Ernesto Cortés. English, Español, Français. +57 314 553 5398 (whatsapp). Facebook. Instagram.

Other details

 • The workshop will be taught in English with simultaneous translation to Turkish.
 • Attendants to the workshop will receive a participation diploma.
 • After the workshop, participants will receive access to a private website with recordings of the audio lessons as well as 4 videos with short Intelligent Movement classes.